VÁŠ ÚČET

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou PLT GROUP sp.z o.o. so sídlom v Warszawa na ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Lublin-Wschód v Lubline so sídlom v Świdniku, 6. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000628808, REGON: 365009308 : 5252670145, za účelom odoslania:

Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Základom spracovania údajov je môj súhlas. Príjemcami údajov môžu byť subiekty zaoberajúce sa obsluhou informatických údajov u administrátora. Údaje nebudú prenášané mimo EHP ani sprístupnené medzinárodným organizáciám.

Mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas kliknutím na aktívny odkaz na odhlásenie z newslettera.

Osobné údaje budú spracovávané do chvíle možného zrušenia súhlasu a po takomto odvolaní na obdobie premlčacej lehoty pre nároky správcu a proti nemu. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom vo forme profilovania.

Plné znenie súhlasu
VAŠE ÚDAJE
Ładowanie...
Pridať
produktu